1878 Års Stiftelse: fond med stöd till behövande och ensamstående kvinnor

Stiftelsen med det diskreta namnet ’1878 Års Stiftelse’ har som syfte att lämna bistånd till behövande och ensamstående kvinnor. Det stora kapitalet stiftelsen förfogar över (mer än 15 miljoner kronor) gör helt klart värt för ensamstående mödrar att söka pengar.

Stiftelsen har organisationsnummer 802007-4079 och har sitt säte i Stockholm. Registrerat ändamål:

Stiftelsen som verkar under namnet 1878 år stiftelse, har till ändamål att ge ekonomiskt stöd åt behövande och ensamstående kvinnor, företrädesvis kvinnor som antingen hava vårdnaden om barn eller länge och troget arbetat hos ett och samma husbondfolk eller har eller haft vårdnaden om föräldrar eller andra anhöriga.

Kapital 2006: 15.147.448 kr

Ansökningshandlingar och mer information finns på Stiftelsens hemsida. Frågor kan lämnas via hemsidans kontaktformulär.

Adress: 1878 Års Stiftelse, Box 38115, 100 64 Stockholm.

Lycka till med att söka pengar, låt oss gärna veta hur det går.

Exit mobile version