Pengar till hörselskadade, döva och vuxendöva

De hörselskadades riksförbund har en fond som det är möjligt att söka pengar från. Bidrag ges till  hörselskadade, döva och vuxendöva och  familjemedlemmar till hörselskadade och döva barn.

I första hand ges bidrag till utlandsstudier och språkresor samt teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade och döva barn.

Beställ ansökningshandlingar och information från: 

HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND (HRF)
Box 6605
113 84 Stockholm
Tel: 08-457 55 00
Texttel: 08- 457 55 01
Fax: 08- 457 55 03

Exit mobile version