Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

Stiftelsen, som grundats genom ett av bruksägaren Henrik Wilhelm Christian Govenius och hans hustru Alida Mathilda Govenius, född Sjöström, den 26 februari och den 6 mars 1903 upprättat testamente, har till ändamål att, efter förvärvande inom Stockholms stads område av lämplig mark, uppföra sunda och tjänliga byggnader, vilka på billiga villkor skola uthyras till bostäder åt välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kända obemedlade personer med hemortsrätt i Stockholm och tillhörande arbetsklassen, med företräde för de mest behövande och därvid i främsta rummet änkor med deras barn.Skulle styrelsen i en framtid anse att behovet av bostäder för arbetsklassen till billiga villkor är till fullo godosett, äger styrelsen att efter egetgottfinnande använda den behållna avkastningen av stiftelsens tillgångar för lindrande av nöd och fattigdom inom Stockholm. Stiftelsens medel får dock inte användas för ändamål som enligt lag skall bekostas av allmänna medel (jfr 8 § 4 st i stiftelsens stadgar).

Förmögenhet: 142.619.811 kr

Organisationsnummer: 802001-2327

c/o Adress: Wallin & Wahlberg
Adress: Box 1303
111 83 STOCKHOLM

Kontakta Stiftelsen via post för information om ansöknignsförfarande. Lycka till!

9 reaktioner till “Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne”

  1. jag har försökt att få tag på någon som har hand om denna fonden för att kunna söka medel från densamma men ej lyckats. Finns det någon som kan hjälpa mej, telefonnummret som finns angivet går till en privatperson(som inte lät alltför lyckklig när jag ringde) Tackar på förhand:R Åneby

  2. Hej!
    Jag undrar hur man gör när man vill ställa sig i bostadskö hos Anna Johansson Visborg stiftelsen, Henrik Wilhelm Christian Govenius Stiftelsen och Katarina Stiftelsen. Min mamma blev änka för ganska precis för ett år sedan. Det har varit ett tungt år för oss alla och inte minst för min mamma. Om jag hade haft större bostad (64 kvm) skulle hon kunna fått bo hos mig och min dotter. Mamma är född 1945 och har nästan bott hela sitt liv i stockholm (5:e generationen som är född i Gamla Stan). Både jag och min bror skulle vilja att mamma fanns närmare oss barn och sina barnbarn. Man skulle slippa att framför allt vara orolig för att hon skulle sitta ensam. Barnbarnen skulle kunna gå och hälsa på när som helst, precis som jag gjorde med min mormor, man skulle kunna äta middag ihop mycket oftare. Jag hoppas att det går bra att ställa sig i kö hos Er. Tack på förhand Mvh. Annelie

  3. Tack för att ni finns Mvh Birgitta Skulle biljha veta hur jag gör för att ansöka om pengar till en kvinnogrupp i Söderledskyrkan. Och hur jag gör för att ställa mig i en bostadskö hos er? Tack på förhand Birgitta

  4. Undrar om jag skulle kunna få veta hur man sätter upp sig i bostadskön hos Katarina Stiftelse? Tack på förhand, Margareta

  5. Hej är just helt utan bostad kris!!…och önskar få hjälp med ett boende.Och var finns det ansöknings blanketter för bostadskön.
    Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne.

  6. Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne har sålt sina fastigheter (!) för flera år sedan enligt uppgift från dess förvaltare. Konstigt tycker jag och undrar om stiftelsens stadgar menat att det kunde göras? Gissar att det bildats bostadsrätter…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.