Af Klerckerska Stiftelsen (Ostkustens marinkommando)

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel därav tillförts kapitalet, används till hjälp, uppfostran, julpenningar eller dylikt till personal och dess familjer som tjänstgö vid eller som tidigare tjänstgjort vid Ostkustens marinkommando (MKO).Vid beslut om utdelning skall företräde ges till personal och familjer till personal som tjänstgör inom flottan vid Ostkustens marinkommando eller som tjänstgjort vid Ostkustens örlogsbas eller f.d. Skeppsholms församling.

Stiftelsenamn: Af Klerckerska Stiftelsen

Organisationsnummer: 802008-5547

Adress: Försvarsmakten HKV Juridiska avdelningen, 107 85 STOCKHOLM

Telefonnummer: 08-7887500
Fax: 08-7888502