Ekonomiskt stöd till fattiga och sjuka studenter vid Uppsala Universitet

Att skaffa hjälp och understöd åt fattiga och sjuka studerande, vilken användning dock nu mera sällan förekommer, ävensom vid dödsfall att bidrag till bekostnad av sådana studerandes begravningar.

Stiftelsen Cassa Studiosorum Pauperum, med sitt säte i Uppsala, har som syfte att skaffa hjälp och ge understöd till ”fattiga och sjuka studerande” vid Uppsala Universitet, där Stiftelsen också har sin adress.

Denna fond sitt ursprung långt bak i Universitetets historia, den äldsta dokumentationen där den nämns är daterad reda 1655. Fonden har i ett senast noterat kapital på 4.721.438 kronor.

Det står även i stadgarna att fonden ”ävensom vid dödsfall att bidrag till bekostnad av sådana studerandes begravningar” – vi hoppas dock att det inte är något ni behöver söka för.

Organisationsnummer: 817604-0767

Telefon: 018-182500 – ring hit för mer information och ansökningshandlingar.