Nödhjälp till gamla, barn och sjuka i Storstockholm.

Föreningen FVO ger tillfällig ekonomisk hjälp och råd till behövande  boende inom Storstockholm.

Ansökan görs genom personligt besök efter tidsbeställning. Mer information kan fås på telefonnummer som finns nedan.

Föreningen förvaltar även Gustav Söderbergs stiftelse

Stiftelsen har som mål att  ekonomiskt stödja  barn och ungdomars fostran och utbildning. I första hand ges bidrag till sjuka barn, handikappade barn och ungdomar, samt till vården av behövande gamla sjuka och handikappade, som oförskyllt råkat i nöd. Bidraget gäller endast enskilda personer.

Ansökan prövas för stiftelsens räkning av Föreningen FVO.  Mer information kan fås på telefonnummer som finns nedan.

Kom ihåg att läsa ansökningsguiden innan du kontaktar föreningen. Detta för att maximera dina chanser att få pengar 

Kontaktuppgifter:

Organisationsnummer: 802005-9666

Företagsnamn: FÖRENINGEN FVO

Gatuadress: KÖPMANGATAN 15 4 TR

Postnr och ort: 111 31 STOCKHOLM

Kommun: Stockholm

Län: Stockholms län

Telelefon: 08-411 33 31 och 08-20 03 40.

Stöd till ensamstående föräldrar

Stiftelsen FVO:s allmänna hjälpfond skall främja barns och ungdoms vård och fostran, hjälpa ensamstående föräldrar med barn samt stödja behövande gamla, sjuka eller handikappade.

Förmögenhet: 25.045.524 kr 
Organisationsnummer: 802424-0353

Beställ mer information direkt från stiftelsen: 

Stiftelsen FVO:s allmänna hjälpfond
Köpmangatan 15
111 31 STOCKHOLM

Telefonnummer: 08-4115439

Pengar till hörselskadade, döva och vuxendöva

De hörselskadades riksförbund har en fond som det är möjligt att söka pengar från. Bidrag ges till  hörselskadade, döva och vuxendöva och  familjemedlemmar till hörselskadade och döva barn.

I första hand ges bidrag till utlandsstudier och språkresor samt teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade och döva barn.

Beställ ansökningshandlingar och information från: 

HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND (HRF)
Box 6605
113 84 Stockholm
Tel: 08-457 55 00
Texttel: 08- 457 55 01
Fax: 08- 457 55 03

Bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar

De handikappades riksförbunds bidragsstiftelse lämnar kontanta bidrag till människor med omfattande funktionsnedsättningar. Du kan söka efter pengar för semesterresor – dock främst för att täcka utgifter för  för medhjälpare. Bidrag kan även sökas till vissa rehabiliteringsvistelser,  studier och tekniska hjälpmedel som inte kan erhållas genom samhällets försorg.

Bidrag lämnas en gång per år.

Mer information och ansökningshandlingar får du direkt av stiftelsen: 

DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUNDS BIDRAGSSTIFTELSE
Box 47305 
100 74 Stockholm
Tel.: 08-685 80 00/17 
Fax: 08-645 65 41

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till barn och vuxna under 25 år med neurologiska funktionshinder.

Du kan söka efter pengar för till exempel rekreation, resor, läger, datorer, TV/Video, musikinstrument. Det är även möjligt att ska pengar för föräldrars rekreation. Två ansökningsperioder per år.

Ansökningshandlingar och mer information får du från stiftelsen:

LINNÉA OCH JOSEF CARLSSONS STIFTELSE
Kronborgsgatan 2C
252 22 Helsingborg
Tel: 042-21 70 19

Af Klerckerska Stiftelsen (Ostkustens marinkommando)

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel därav tillförts kapitalet, används till hjälp, uppfostran, julpenningar eller dylikt till personal och dess familjer som tjänstgö vid eller som tidigare tjänstgjort vid Ostkustens marinkommando (MKO).Vid beslut om utdelning skall företräde ges till personal och familjer till personal som tjänstgör inom flottan vid Ostkustens marinkommando eller som tjänstgjort vid Ostkustens örlogsbas eller f.d. Skeppsholms församling.

Stiftelsenamn: Af Klerckerska Stiftelsen

Organisationsnummer: 802008-5547

Adress: Försvarsmakten HKV Juridiska avdelningen, 107 85 STOCKHOLM

Telefonnummer: 08-7887500
Fax: 08-7888502

För barnfamiljer med ekonomiska svårigheter i Göteborg

Emily Dicksons stiftelse ger bidrag till barnfamiljer i ekonomiska svårigheter –  främst förorsakade av höga. hyreskostnader. Fonden förvaltas av Göteborgs stadskansli.

Kontakta stiftelsen för att få information om ansökningsförfarande. Glöm inte att läsa ansökningsguiden innan du söker pengar!

Organisationsnummer: 857200-3112

Telefon: 031-3680000

Adress:

Göteborgs stadskansli

Finansgruppen

404 82 GÖTEBORG

Bidrag till ensamma mödrar

Stiftelsen Dane och Marianne Johnssons minnesfond har en väldigt kortfattad men tydlig ändamålsbeskrivning:

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall gå till stöd åt ensamma mödrar och deras barn.

Du kan få information om hur du kan söka pengar från fond med denna kontaktinfo:

Telefon: 046-35 87 0

Postadress:

Stiftelsen Dane och Marianne Johnssons minnesfond

Lunds Kyrkliga Samfällighet, Kyrkoförvaltningen

Box 1096

221 04 LUN

Förmögenhet: 537.984 kr Organisationsnummer: 846502-0769

OBS! Glöm inte bort att läsa ansökningsguiden!

Fond för ensamstående mödrar utskrivna från mödrahem

Andrew Alexander Nyströms Stiftelse skall använda sin avkastning för att ge bidrag till ensamstående mödrar som skrivits ut från familjebehandlingsenheter/mödrahem.

Moderns barn kan vara upp till tre år gammalt och modern skall bo i eget boende.

  • Stiftelsens namn:
  • Organisationsnummer: 802008-5786
  • Säte: Stockholm
  • Förmögenhet: 1.654.682 kr

Kontaktuppgifter:

Andrew Alexander Nyströms Stiftelse

Finansstaben

Stadshuset

105 35 Stockholm

Telefon: 08-7859000

Kontakta företräde för stiftelsen för att få reda på hur ansökningsförfarandet går till väga. Glöm inte bort att läsa ansökningsguiden!

Lycka till!

Sök pengar från fonden Majblomman

Besökaren Jenny tipsar i en kommentar alla föräldrar att söka pengar från fonden Majblomman. Tack för tipset Jenny! Här kommer mer information:

Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation och samlar in penger dels genom försäljning av den bekanta Majblomman och dels genom kontantbidrag från enskilda. . Majblomman arbetar för att gör det bättre för barn och bekämpa barnfattigdomen i Sverige.

Majblomman delar ut pengar via sina  lokalföreningar runt om i landet. Bidrag ges till  barn upp till 18 år. Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden, oavsett sjukdom, funktionshinder eller social situation.

Majblomman delar ut bidrag för t.ex. fritidsaktiviteter, kläder, glasögon, sommaraktiviteter, aktiviteter i skolan och handikapphjälpmedel.

Du ansöker om bidrag från din lokala  Majblommeförening. Du behöver en ansökningsblankett och ett intyg som styrker barnens situation.

Så här gör du:

  1. Fyll i ansökningsblanketten – på den den beskriver du barnets livssituation och hur pengar skulle kunna förbätrre den. Här kan du ladda ner blanketten för bidragsansökan. Blanketten är i PDF-format – läsare finns med i de flesta moderna operativsystem.
  2. Skaffa ett intyg som styrker beskrivningen av barnets situation. Intyget kan vara utfärdat av skolsköterska, läkare, kurator eller annan lämplig person.
  3. Leta reda på din närmaste lokalförening och ta reda på vad för ansökningsdatum som gäller just för din närmaste ort. Här kan du söka. Om kontaktuppgifter saknas i listan går det även bra att kontakta Majblommans Riksförbund så hjälper dom till
  4. Skicka in ansökan och intyget till din lokalförening. Var noga med att lämna en komplett ansökan

I övrigt rekommenderar vi att du som vanligt läser ansökningsguiden. Lycka till!