Pengar till hörselskadade, döva och vuxendöva

De hörselskadades riksförbund har en fond som det är möjligt att söka pengar från. Bidrag ges till  hörselskadade, döva och vuxendöva och  familjemedlemmar till hörselskadade och döva barn.

I första hand ges bidrag till utlandsstudier och språkresor samt teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade och döva barn.

Beställ ansökningshandlingar och information från: 

HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND (HRF)
Box 6605
113 84 Stockholm
Tel: 08-457 55 00
Texttel: 08- 457 55 01
Fax: 08- 457 55 03

Bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar

De handikappades riksförbunds bidragsstiftelse lämnar kontanta bidrag till människor med omfattande funktionsnedsättningar. Du kan söka efter pengar för semesterresor – dock främst för att täcka utgifter för  för medhjälpare. Bidrag kan även sökas till vissa rehabiliteringsvistelser,  studier och tekniska hjälpmedel som inte kan erhållas genom samhällets försorg.

Bidrag lämnas en gång per år.

Mer information och ansökningshandlingar får du direkt av stiftelsen: 

DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUNDS BIDRAGSSTIFTELSE
Box 47305 
100 74 Stockholm
Tel.: 08-685 80 00/17 
Fax: 08-645 65 41

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till barn och vuxna under 25 år med neurologiska funktionshinder.

Du kan söka efter pengar för till exempel rekreation, resor, läger, datorer, TV/Video, musikinstrument. Det är även möjligt att ska pengar för föräldrars rekreation. Två ansökningsperioder per år.

Ansökningshandlingar och mer information får du från stiftelsen:

LINNÉA OCH JOSEF CARLSSONS STIFTELSE
Kronborgsgatan 2C
252 22 Helsingborg
Tel: 042-21 70 19