Bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar

De handikappades riksförbunds bidragsstiftelse lämnar kontanta bidrag till människor med omfattande funktionsnedsättningar. Du kan söka efter pengar för semesterresor – dock främst för att täcka utgifter för  för medhjälpare. Bidrag kan även sökas till vissa rehabiliteringsvistelser,  studier och tekniska hjälpmedel som inte kan erhållas genom samhällets försorg.

Bidrag lämnas en gång per år.

Mer information och ansökningshandlingar får du direkt av stiftelsen: 

DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUNDS BIDRAGSSTIFTELSE
Box 47305 
100 74 Stockholm
Tel.: 08-685 80 00/17 
Fax: 08-645 65 41

Ekonomiskt stöd till fattiga och sjuka studenter vid Uppsala Universitet

Att skaffa hjälp och understöd åt fattiga och sjuka studerande, vilken användning dock nu mera sällan förekommer, ävensom vid dödsfall att bidrag till bekostnad av sådana studerandes begravningar.

Stiftelsen Cassa Studiosorum Pauperum, med sitt säte i Uppsala, har som syfte att skaffa hjälp och ge understöd till ”fattiga och sjuka studerande” vid Uppsala Universitet, där Stiftelsen också har sin adress.

Denna fond sitt ursprung långt bak i Universitetets historia, den äldsta dokumentationen där den nämns är daterad reda 1655. Fonden har i ett senast noterat kapital på 4.721.438 kronor.

Det står även i stadgarna att fonden ”ävensom vid dödsfall att bidrag till bekostnad av sådana studerandes begravningar” – vi hoppas dock att det inte är något ni behöver söka för.

Organisationsnummer: 817604-0767

Telefon: 018-182500 – ring hit för mer information och ansökningshandlingar.